Přesná náplň kurzů bude sestavena na základě konkrétních přání a požadavků objednatele.