Tento projekt končí 30.9.2015, na konci roku na něj však naváže navazující dotační projekt. Podmínky pro zapojení do navazujícího projektu budou upřesněny.

Dotační titul „Podpora odborného rozvoje vzdělávání zaměstnanců“ je určen firmám, které nezaznamenaly v meziročním srovnání nižší pokles tržeb než 5%.

  • Zaměstnavatelé dostanou příspěvek (100%) na úhradu nákladů na vzdělávání zaměstnanců a na náhradu mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění, a to po dobu, kdy se jejich zaměstnanci účastní vzdělávání.
  • Na základě individuálního a specifického přístupu ke klientovi je možné nastavit optimální způsob spolupráce od pouhého metodického vedení až po komplexní činnost včetně realizace projektu v místě vaší provozovny.
  • Ušijeme vám kurzy na míru, aby splňovaly vaše specifické požadavky.

foto1