727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

SW SAP

SAP systém nebo SAP program je největší podnikový systém na světě. Používají jej největší výrobní společnosti, banky nebo například i prodejní řetězce. Tento počítačový systém se skládá z několika modulů, mezi hlavní patří:

  • SAP MM: Material Management (Materiálové hospodářství)
  • SAP PP: Production Planning (Plánování a řízení výroby)
  • SAP PM: Plant Maintenance (Řízení údržby)
  • SAP FI: Finance
  • SAP CO: Controlling
  • SAP HR: Human Resources (Personalistika)
  • SAP QM: Quality Management (Řízení kvality)

Náplň kurzu bude uzpůsobena Vašim požadavkům.

8 Benefits of Using SAP Software in 2022 | Outvio