727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Čtení a kreslení technické dokumentace – akreditovaný kurz

Rekvalifikační kurz Čtení a kreslení technické dokumentace je akreditován MŠMT.

Kurz je vhodný pro rozličné profese (od dělnických profesí po vysokoškoláky), které potřebují znalost technické dokumentace. Kurz je vhodný nejen pro techniky, ale také pro zaměstnance, kteří nemají technické vzdělání, ale s technickou dokumentací přichází do styku, pro výrobní dělníky, mistry výroby, operátory výroby, předáky, zároveň však také pro střední management ve výrobním sektoru, liniový managementu a další netechnické profese, ve kterých je potřeba porozumět technickým výkresům a normalizaci ve strojírenství.

Absolvent bude nejen umět přečíst technickou dokumentaci, porozumět jejím informacím a následně je správně aplikovat v praxi, ale porozumí i technologickým a pracovním postupům a další dokumentaci, která se týká výroby. Po absolvování kurzu bude účastník také schopen vytvářet, upravovat a tisknout technickou dokumentaci.

Po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu obdrží posluchači osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Obsah kurzu bude upraven podle podrobnějších informací firmy, dle jejich konkrétních potřeb a důležitých témat.