727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Koučink

Koučink je moderní metoda osobního rozvoje, jejímž smyslem je uvolnit a plně rozvinout potenciál koučovaného. Základním předpokladem pro koučování je zájem koučovaného o dosažení určité pozitivní změny ve svém profesním nebo osobním životě.

Kouč vede klienta k nalézání vlastních, originálních postupů a rozhodnutí. Kouč není trenér ani poradce, ale pomáhá klientovi hledat řešení.

Business coaching – efektivní koučink pro manažery
Life coaching

Přesná náplň kurzu bude sestavena na základě konkrétních potřeb a požadavků objednatele.