727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Kurz nákupních dovedností pro nákupčí

Kurz nákupních dovedností pro nákupčí je zaměřen na vyjednávání s obchodními partnery, pochopení souvislostí, seznámení s různými nástroji, které může nákupčí aplikovat. Specifikujeme základní principy jednání nákupčího s dodavateli, co je vhodné v které situaci.

Cíle kurzu:

  • Pochopit roli nákupčího v nákupním útvaru.
  • Zdokonalit se v práci na pozici nákupčího.
  • Zvládání konfliktních situací a předcházení konfliktů.

Přesná náplň kurzů bude sestavena na základě konkrétních potřeb a požadavků objednatele.