727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Zásady zpracování osobních údajů

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, jsou spravovány společností Ing. et Bc. Lenka Štichauerová, Vzdělávání Metis (IČ 11062509). Ve Vzdělávání Metis dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.