„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II”

V tomto dotačním vzdělávacím projektu je opět podporováno odborné jazykové vzdělávání i odborné kurzy.

Oprávněný žadatel není nikterak vymezen. Jedinou podmínkou je, že žadatel nesmí být v likvidaci. O dotaci může žádat každá firma a již není nutné sledovat pokles tržeb, jak tomu bylo v POVEZ I.

Zaměstnavatelé získají dotaci z Evropského sociálního fondu na vzdělávání a 100 % úhrady mzdy (max. do 198 Kč/hod), sociálního a zdravotního pojištění, a to po dobu, kdy se Vaši zaměstnanci účastní vzdělávání.

Žadatel se bude podílet pouze 15 % na úhradě vzdělávací aktivity, 85% nákladů na vzdělávání bude hrazeno z Evropského sociálního fondu.

Příjem žádostí v rámci III. výzvy v projektu POVEZ II byl zahájen dne 1. listopadu 2017 v 11 hodin.

Realizace projektu „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“

 
vzdelavani.jpg