727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Kurz Microsoft Word

Nejčastěji používaný program pro zpracování  textových dokumentů.

Obsah kurzu:

  • rozčlenění dokumentu na jednotlivé textové části
  • formátování textu, odstavců i stránek
  • seznamy pomocí automatických funkcí
  • vkládání objektů do dokumentu
  • styly
  • automatické funkce pro kontrolu dokumentu
  • práce se sledováním změn
  • nástroj hromadná korespondence
  • vytváření formulářů

Klademe důraz nejen na předvedení všech potřebných funkcí programu, ale také na vysvětlení výhod jejich použití v konkrétních případech. Posluchači se dozvědí, jak vytvářet a upravovat i rozsáhlé dokumenty s minimální námahou.

V kurzu pro pokročilé si posluchač prohloubí základní dovednosti obsluhy textového editoru, bude umět vytvářet a upravovat vícestránkový dokument, složitější tabulky, styly, šablony a využívat možnosti hromadné korespondence.