727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Kurz HTML a CSS

Vytváření webových stránek.

Posluchači se naučí:

 • vytvořit novou www stránku a upravovat její HTML kód
 • strukturu www stránek, syntax jazyka HTML a základní tagy a atributy
 • (sémanticky správně) rozčlenit www stránku
 • formátovat text
 • používat nadpisy několika úrovní
 • vkládat obrázky
 • vytvářet odkazy na své i cizí stránky
 • používat číslované i odrážkové seznamy a vnořovat je
 • vytvářet tabulky
 • popsat www stránku pomocí metainformací
 • oddělit obsah a formátování pomocí CSS stylů
 • syntax CSS a možnosti vložení do HTML kódu
 • generické, vlastní i složené zápisy identifikátorů v CSS
 • pravidla přednosti CSS stylů
 • možnosti CSS pro oživení www stránek
 • zásady pro vzhled a funkci webové stránky, hypertextové odkazy, tvorba rozsáhlých textů, multimediální informace
 • vlastní práce s programem, editace textu, formát pozadí, vkládání objektů, prohlížení vytvářené stránky v Internet Exploreru, tvorba tabulky

Posluchači seznámí se základními pojmy z oblasti tvorby a práce s WWW stránkami. Naučí se HTML tagy tak, aby mohli vytvářet plně funkční WWW stránky. Seznámí se s možností formátování dokumentů pomocí CSS a s možností kombinování s HTML příkazy. Naučí se vytvářet webové stránky a umísťovat je na Internet.