727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Kurzy pro zavádění štíhlé výroby

Štíhlá výroba se zaměřuje na odstraňování plýtvání v jakékoliv části výroby, tedy od kontaktu se zákazníkem, přes dodávání, samotný proces výroby, až po dodávání zákazníkovi. Vše se děje v zájmu flexibility a hospodárnosti.

Vzdělávací program a obsah kurzů, zavádění štíhlé výroby

(je vždy specifický na základě konkrétních potřeb jednotlivých firem)

Příklad vzdělávacího programu

 • manažerské dovednosti pro top management
 • komunikační a manažerské dovednosti pro vedoucí výrobních provozů
 • firemní kultura
 • komunikace a týmová spolupráce
 • zvyšování výkonnosti
 • snižování nákladů
 • kvalita, štíhlá výroba

Zapojení všech pracovníků je někdy největším úskalím a největší vyžadovanou změnou v myšlení. Štíhlou výrobu nelze zavést zvenčí a štíhlou výrobu nemohou sami zavést ani manažeři nebo inženýři podniku. Do zavedení principů štíhlé výroby a do dalšího zlepšování se musí zapojit skutečně všichni pracovníci podniku až po (skutečně v uvozovkách) „posledního dělníka“. Jen tak je proces změny trvalý a jen tak se odhalí většina ztrát, neboť jen pracovníci, kteří danou práci provádějí, vědí nejlépe, co zlepšit. To je důležité zejména ve fázi trvalého zlepšování v době, kdy největší ztráty již byly odstraněny.

Proč podniky zavádějí štíhlou výrobu

 • Typické odpovědi podniků, které zavedly štíhlou výrobu, jsou:
 • Zvýšená flexibilita a zkrácení dodacích časů
 • Snížení nákladů na výrobu nebo služby, zejména snížení zásob a rozpracované výroby
 • Zvýšení kvality, zejména výrobků vyrobených správně napoprvé
 • Zvýšení konkurenceschopnosti a minimalizace ohrožení v budoucnosti, stabilita pro personál i manažery