727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Obchodní dovednosti – akreditovaný kurz

Odborný kurz Obchodní zástupce je zaměřený zejména na interaktivní výuku obchodních dovedností a bude vždy uzpůsoben na míru potřebám  a znalostem studentů.

Cenová kalkulace na vyžádání.

Nejčastější náplň kurzu:

 1. Pravidla obchodní komunikace.
 2. Průběh obchodní schůzky.
 3. Typologie klientů.
 4. Analýza zákazníkových (odběratelových) potřeb – využití otázek a aktivního naslouchání.
 5. Přesvědčivost v obchodním rozhovoru.
 6. Úvod, navázání vztahu a otevření obchodního jednání se zákazníkem (odběratelem).
 7. Zjišťování potřeb zákazníka (odběratele) – otázky a naslouchání – vytvoření otázkové banky.
 8. Kupní motivy zákazníka (odběratele) – identifikace.
 9. Prezentace nabídky zákazníkovi (odběrateli) pomocí užitků.
 10. Zodpovězení námitek, dotazů a připomínek zákazníka (odběratele) – vytvoření námitkové a argumentační banky.
 11. Zakončení a uzavření obchodní schůzky (uzavření dohody) – uzavírací metody.
 12. Když k uzavření obchodu (dohody) nedojde – následné kroky.
 13. Následný a rozšiřující obchod.
 14. Prodejní technika SPIN – pomocí cílených otázek najít skutečný problém zákazníka (odběratele) a společně s ním formulovat požadované řešení.
 15. Trénink.

Obchodní dovednosti – akreditovaný kurz –
Obsah:

 1. Jednání ve styku se zákazníky, komunikace, typologie klientů.
 2. Orientace v základních principech marketingu.
 3. Orientace v obchodní činnosti.
 4. Vyplňování a příprava obchodní dokumentace.
 5. Kalkulace ceny.
 6. Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu spojena s odborným poradenstvím zákazníkovi.
 7. Pravidla obchodní komunikace.
 8. Přesvědčivost v obchodním rozhovoru.
 9. Průběh obchodní schůzky.Vzdělávání Metis | Ing. et Bc. Lenka Štichauerová » Obchodní dovednosti – akreditovaný kurz