727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Kurz Microsoft PowerPoint

Program pro vytváření prezentací.

Posluchači se naučí samostatně:

  • vytvořit prezentaci (prázdnou nebo s využitím průvodce)
  • vytvářet, řadit, mazat a skrývat jednotlivé snímky
  • používat rozvržení a předlohu snímku, barevné schéma, schéma efektů
  • vložit a upravit textová pole
  • vložit a upravit grafický obsah (obrázek, tabulka, graf, diagram, tvar)
  • použít automatický text (datum, číslování snímků)
  • upravit pozadí snímku
  • nastavit přechody snímků
  • používat animační efekty pro jednotlivé objekty
  • vytvořit a používat vlastní předlohu snímku

Posluchač kurzu zvládne nejenom vytvořit libovolnou prezentaci, ale hlavně vytvořit ji rychle a snadno.