727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Manažerské kurzy

Ucelený akreditovaný program zaměřený na kurzy manažerských dovedností.

Oborové a technické kurzy

Projektové řízení, kurzy pro strojírenské firmy, dopravní firmy, kurzy pro maloobchody, kurzy k certifikaci ISO

Jazykové kurzy

Zajišťujeme výuku angličtiny a dalších jazyků především pro firmy, veřejnou správu, ale také pro veřejnost.

Kurzy gastronomie

Moderní a světová gastronomie, cukrářské a cukrovinkové kurzy, nové trendy v pekařství a cukrářství, nové trendy v řeznictví a uzenářství, kurzy studené kuchyně.

Akreditované kurzy

Kurzy akreditované Ministerstvem školství a Ministerstvem práce

Počítačové kurzy

Tyto kurzy jsou určeny pro uzavřené firemní skupiny.

Dotované kurzy EU – POVEZ II

V dotačním vzdělávacím projektu je podporováno odborné jazykové vzdělávání i odborné kurzy.

Kurz obchodních dovedností

Obchodní jednání je základem každého úspěšného prodeje. Trh se mění a je potřeba se mu přizpůsobovat a neustále pracovat na zlepšování vlastních dovedností.