727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Dotované vzdělávání

„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II”

V tomto dotačním vzdělávacím projektu je opět podporováno odborné jazykové vzdělávání i odborné kurzy, které mohou probíhat v prezenční nebo v online formě.

Oprávněný žadatel není nikterak vymezen. Jedinou podmínkou je, že žadatel nesmí být v likvidaci. O dotaci může žádat každá firma a již není nutné sledovat pokles tržeb, jak tomu bylo v předešlých projektech.

Zaměstnavatelé získají dotaci z Evropského sociálního fondu na vzdělávání a 100 % úhrady mzdy (max. do 198 Kč/hod), sociálního a zdravotního pojištění, a to po dobu, kdy se Vaši zaměstnanci účastní vzdělávání. Úhrady mezd jsou zaměstnavateli propláceny měsíčně.

Žadatel se podílí pouze 15 % na úhradě vzdělávací aktivity, 85% nákladů na vzdělávání je hrazeno z Evropského sociálního fondu. Úhrada vzdělávací aktivity je vyplacena po ukončení vzdělávací aktivity.

Příjem žádostí v rámci III. výzvy v projektu POVEZ II je nyní otevřen.

Realizace projektu „Podnikové vzdělávání zaměstnanců II“ výzva číslo  03_23_047.