727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Dotované vzdělávání

„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II”

V tomto dotačním vzdělávacím projektu je opět podporováno odborné jazykové vzdělávání i odborné kurzy.

Oprávněný žadatel není nikterak vymezen. Jedinou podmínkou je, že žadatel nesmí být v likvidaci. O dotaci může žádat každá firma a již není nutné sledovat pokles tržeb, jak tomu bylo v POVEZ I.

Zaměstnavatelé získají dotaci z Evropského sociálního fondu na vzdělávání a 100 % úhrady mzdy (max. do 198 Kč/hod), sociálního a zdravotního pojištění, a to po dobu, kdy se Vaši zaměstnanci účastní vzdělávání. Úhrady mezd jsou zaměstnavateli propláceny měsíčně.

Žadatel se podílí pouze 15 % na úhradě vzdělávací aktivity, 85% nákladů na vzdělávání je hrazeno z Evropského sociálního fondu. Úhrada vzdělávací aktivity je vyplacena po ukončení vzdělávací aktivity.

Příjem žádostí v rámci III. výzvy v projektu POVEZ II je nyní otevřen.

Realizace projektu „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“ výzva číslo 43.

Otevření podávání projektu „Podnikové vzdělávání zaměstnanců II“, výzva číslo 97, je plánováno od 15. 03. 2019 do 15. 05. 2019.