727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Kurzy pro dopravní firmy

Zvyšování výkonnosti dopravní firmy v podmínkách 21. století


Nové trendy v dopravě

Přesná náplň kurzů bude sestavena na základě konkrétních potřeb a požadavků objednatele.


Kurzy pro zaměstnance dopravních firem

Čtyřdenní odborný kurz, který je určen jak pro úplné nováčky v oboru, tak lidem z praxe.


Nový občanský zákoník

Seminář bude obsahovat změny v úpravě smluvních vztahů, které se projevují v oboru dopravy.


Dispečer a řidič moderní nákladní dopravy

Seminář je koncipován s ohledem na potřeby dispečera moderní nákladní dopravy.


Pracovní režimy řidičů nákladní kamionové dopravy

V semináři je diskutována odpovědnost soudobého dopravce, řidiče a ostatních zainteresovaných pracovníků dopravní firmy


Kontroly v moderní dopravní firmě

V tomto semináři bude diskutována úloha státního odborného dozoru, dodržování podmínek stanovených zákonem a v neposlední řadě i kontrol zmíněných orgánů u dopravce.


Personální agenda moderní dopravní firmy

Seminář je určen pracovníkům managementu dopravních a spedičních firem, personálním referentům a vedoucím silniční dopravy.


Stanovení podmínek pro rozvoj tržních příležitostí

Seminář je určen pracovníkům managementu dopravních a spedičních firem, dispečerům a vedoucím silniční dopravy.


Aktuální dopravní předpisy

Seminář se bude týkat aktuálních dopravních předpisů pro dopravní a logistické firmy.