727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Moderní a světová gastronomie

Moderní technologie a trendy v gastronomii

Přesná náplň kurzů bude sestavena na základě konkrétních potřeb a požadavků objednatele.