727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Nabídka manažerských kurzů

Nabídka manažerských kurzů, které ve firmách realizujeme nejčastěji.

Skutečná náplň interaktivních seminářů bude uzpůsobena Vašim požadavkům  a konkrétním potřebám Vaší spolčenosti.

Týmová spolupráce a motivace na pracovišti

Týmová spolupráce a motivace jsou klíčem k dosažení vynikajících výsledků.

 • Budování silných týmů a týmová dynamika
 • Posilování týmového ducha a kultury
 • Motivace a udržení vysoké pracovní morálky v týmu
 • Rozvoj dovedností vedení a důvěry
 • Vedení efektivních týmových schůzek a projektů
 • Práce s různorodými osobnostmi v týmu
 • Diskuze a sdílení zkušeností z praxe

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům důkladné porozumění principům a technikám efektivní týmové spolupráce. Účastníci se naučí, jak budovat silné, kooperativní týmy, které mohou efektivně komunikovat, řešit konflikty a společně dosahovat cílů.

Time a Stress Management

Hospodaření s časem a zvládání stresu jsou základní kameny pro zvýšení produktivity a celkové pohody.

 • Identifikace a minimalizace časových ztrát a zdrojů stresu
 • Stanovení priorit, cílů a strategií pro zvládání stresu
 • Metody a nástroje pro efektivní Time Management a Stress Management
 • Interaktivní cvičení zaměřená na využití metod Time managementu a technik Stress managementu – duševní hygiena
 • Diskuze a sdílení zkušeností z praxe

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům nezbytné dovednosti a znalosti pro efektivní řízení času a zvládání stresových situací.

Profesionální komunikace

Komunikace je klíčový faktor pro dosažení dlouhodobého úspěchu.

 • Firemní komunikace
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Komunikace a telefonování
 • Argumentace a přesvědčivá komunikace
 • Asertivní komunikace a řízení konfliktů
 • Praktické cvičení a zpětná vazba: simulace reálných situací a konstruktivní feedback

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům komplexní přehled o komunikačních dovednostech a technikách, které jsou nezbytné pro účinnou práci v týmu, efektivní vedení projektů a úspěšnou spolupráci s klienty.

Strategické plánování a rozhodování

Překonání výzev a využití příležitostí pro dlouhodobý úspěch.

 • Základy strategického myšlení a plánování
 • Nástroje a techniky pro efektivní rozhodování
 • Stanovení cílů a měření výkonu
 • Přizpůsobení strategií v rychle se měnícím prostředí
 • Řízení rizik a identifikace obchodních příležitostí
 • Vedení a motivace týmu k dosažení strategických cílů

Cíl kurzu: Kurz účastníkům umožní lépe pochopit a řešit složité výzvy v prostředí neustálé změny, předvídat budoucí trendy a příležitosti a vést firmu k rozvoji a prosperitě.