727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Strategické řízení

Přesná náplň kurzů bude sestavena na základě konkrétních potřeb a požadavků objednatele.