727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Nabídka kurzů obchodních dovedností

Nabídka kurzů obchodních dovedností, které ve firmách realizujeme nejčastěji.

Skutečná náplň interaktivních seminářů bude uzpůsobena Vašim požadavkům  a konkrétním potřebám Vaší spolčenosti.

Obchodní jednání a vyjednávání

Ovládněte umění prodeje a komunikace pro maximální úspěch.

 • Základy obchodního jednání
 • Jak pracovat s emocemi (svými i obchodního partnera)
 • Komunikace a důvěra
 • Typologie lidí z hlediska poznání osobnosti
 • Význam znalosti typologie pro obchodníka
 • Aktivní naslouchání
 • Strategie argumentace
 • Simulace a feedback

Cílem kurzu je naučit účastníky efektivně jednat, komunikovat a uzavírat obchody s jistotou a úspěchem.

Obchodní komunikace a strategie uzavírání obchodů

Úspěch v obchodních jednáních se rodí z porozumění potřebám druhé strany.

 • Analýza potřeb
 • Prezentace nabídky – přirozený projev a autenticita
 • Zodpovězení námitek
 • Lepší tah na cíl
 • Nákupní signály
 • Praktické cvičení a zpětná vazba: zdokonalení dovedností v reálných situacích

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům nástroje a metody pro úspěšnou obchodní komunikaci a rozvíjení strategie prodeje – naučit se získat více klientů a zakázek.

Obchodní právo

 • Úvod do právních principů
 • Smluvní právo
 • Forma smluvních projevů
 • Základní doporučená ustanovení ve smlouvě
 • Právní aspekty obchodování
 • Praktické cvičení a zpětná vazba

Cílem kurzu je vybavit účastníky nezbytnými právními znalostmi, které podpoří jejich obchodní úspěchy a ochrání je před právními komplikacemi.