727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Jazyk SQL

Standardizovaný jazyk pro komunikaci s databázemi.

Posluchači se naučí:

  • Přehled o databázovém systému MySQL
  • Příkaz SELECT
  • Využití více datových zdrojů
  • Funkce
  • Modifikaci dat

Posluchači si osvojí techniky pro práci s daty v prostředí databázového systému MySQL. Dále získají ucelený přehled o syntaxi jazyka SQL a osvojí si praktické dovednosti s jeho použitím na reálných příkladech z praxe.