727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Kurzy studené kuchyně

Nové trendy v lahůdkářství

Přesná náplň kurzů bude sestavena na základě konkrétních potřeb a požadavků objednatele.