727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Manažerské dovednosti – akreditovaný kurz

Absolvent získá certifikát s celostátní platností o rekvalifikačním kurzu „Manažer“.

Nabízíme ucelený akreditovaný program zaměřený na kurzy manažerských dovedností, který bude vždy uzpůsoben na míru potřebám a znalostem Vašich zaměstnanců. Semináře jsou vedeny interaktivně s praktickými ukázkami, aby podněcovaly Vaše zaměstnance k zavádění nových poznatků do praxe.

Cenová kalkulace na vyžádání.

Obsah kurzu:

Úvod do managementu

 • Základní pojmy managementu
 • Základní manažerské přístupy
 • Rizika a nejistoty
 • Nové trendy v managementu

Finanční řízení podniku

 • Finanční trh a obchod
 • Finanční plánování, investice
 • Finanční operace, účetnictví
 • Rizika ve finančním managementu

Organizace provozu

 • Organizační teorie
 • Zajištění provozu podniku
 • Příprava výroby
 • Řízení výroby a služeb
 • Řízení jakosti v podniku
 • Organizace práce
 • Time management

Personalistika

 • Personální řízení a personální činnost
 • Přijímání zaměstnanců
 • Řízení pracovního výkonu
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Pracovní podmínky
 • Motivace zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Personální controlling

Pracovní právo

 • Zásady pracovního práva
 • Pracovněprávní skutečnosti a vztahy
 • Pracovní poměr – pojmy, vznik, změna, zánik
 • Pracovní doba a doba odpočinku
 • Odměňování práce
 • Náhrada škody v pracovním právu

Komunikace

 • Význam komunikace, její členění a formy
 • Komunikace podniku v externím styku
 • Interní komunikace v podniku
 • Týmová spolupráce

Lean management

 • Úvod do Lean managementu
 • Principy Lean managementu
 • 5S a visual management
 • Kaizen, Six Sigma
 • Snižování nákladů
 • TPM