Přesná náplň kurzů bude sestavena na základě konkrétních potřeb a požadavků objednatele.