Tyto kurzy jsou určeny pro uzavřené firemní skupiny. Připravujeme je na míru, přesně podle požadavků zákazníka, v rozsahu a čase, který mu vyhovuje. Přesné zaměření na potřeby zákazníků přispívá k tomu, že tyto kurzy jsou mimořádně účinné.

Kurz AutoCAD

AutoCAD je nejpoužívanější CAD software na světě, umožňuje vytváření technických výkresů, prostorových modelů a vizualizací.

Kurz Autodesk Inventor

Umožňuje navrhovat, vizualizovat a simulovat výrobky na přesném 3D modelu ještě předtím, než dojde na jejich výrobu.

pocitac

Kurz Microsoft Outlook

E-mailový standard a osobní manažer informací

Kurz Microsoft Word

Nejčastěji používaný program pro zpracování textových dokumentů.

Kurz Microsoft Excel

Program pro vytváření tabulek, grafů, kontingenčních tabulek apod.

Kurz Microsoft PowerPoint

Program pro vytváření prezentací.

Kurz Microsoft Publisher

Uveřejňování brožur, letáků a mnoho dalšího.

Kurz Adobe Acrobat

Průmyslový standard pro vytváření a sdílení dokumentů.

Kurz HTML a CSS

Vytváření webových stránek.

Jazyk SQL

Standardizovaný jazyk pro komunikaci s databázemi.

Nástroje Google

V současnosti nejpoužívanější světový internetový vyhledávač.