727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Industry 4.0 / Průmysl 4.0

Přesná náplň kurzů bude sestavena na základě konkrétních potřeb a požadavků objednatele.