727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

ISO

ISO

Nabízíme Vám školení a konzultace, která povedou k postupnému získání certifikace ISO.

  • ČSN EN ISO 9001:2009 (SMK) = Systém managementu kvality (řízení kvality)
  • ČSN EN ISO 14001 (EMS) = Systém environmentálního managementu (životní prostředí)
  • ČSN EN ISO 18001 (OHSAS) = Systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví
  • ČSN EN ISO 22000 (HACCP) = Systém stanovení kritických bodů v potravinářství
  • ČSN EN ISO 10006 = Projektové řízeníČSN EN ISO 31000 = Management rizik