727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Nové trendy ve výrobě bytového textilu

Přesná náplň kurzů bude sestavena na základě konkrétních potřeb a požadavků objednatele.