727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Projektové řízení

Projektové řízení můžeme definovat jako plánování, organizování a řízení činností a jejich zdrojů v rámci uceleného projektu při respektování časových, zdrojových a nákladových omezení s cílem dosažení maximálního efektu.

Tento program je určen všem vedoucím pracovníkům a manažerům, kteří chtějí efektivně využívat metody projektového marketingu ke zdokonalení organizace svých projektů.

Metodologie projektového řízení představuje způsob řízení projektu. Tato metodika může být buď přejatá nebo vlastní, šitá na míru osobitým potřebám klienta.

Co Vám zdokonalení projektového řízení přinese?

Mezi významné přínosy patří například:

  • snížení ztrátových časů
  • zkrácení dob trvání jednotlivých procesů
  • zpřesnění návaznosti jednotlivých činností pomocí metody JIT (Just in time)
  • rovnoměrnější využití zdrojů (lidských, materiálových, finančních a dalších)
  • zlepšení finančních toků (cash flow)
  • zlepšení přehledu o skutečném stavu prací
  • rozšíření informací o stavu realizace projektu na celou organizaci

Cíle kurzu:

Vyjasnit strategický význam projektového řízení jakožto nástroje pro dosažení strategických cílů organizace.

Získat znalosti a dovednosti k úspěšné implementaci a používání nástrojů a postupů multiprojektového řízení.

Řízení projektů s využitím Microsoft Project.

Vzdělávání Vám ušijeme přesně na míru s ohledem na Vaše konkrétní potřeby.