727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Rovné příležitosti mužů a žen

Problematika rovných příležitostí žen a můžu je v současné době velmi aktuálním a diskutovaným tématem.

Kurzy rovných příležitostí žen a mužů jsou určeny pro uzavřené firemní skupiny, neziskové organizace i pro veřejnost. Pro firmy a neziskové organizace je připravujeme na míru, přesně podle konkrétních požadavků zadavatele.
Součástí kurzu je seznámení se specifickými metodami zaměřenými na potřeby konkrétní skupiny, což je zárukou mimořádné účinnosti těchto kurzů.

Obsah kurzů a jejich cenová kalkulace na vyžádání.